Nová třídílná kniha
WIKOV - Továrna automobilů
Jiří Kohlíček, Michaela Kvapilová NovákováV sobotu 21. 3. 2015 ve 14:30 hod proběhl na Classic Show v Richard Adam Gallery v Brně slavnostní křest dlouho očekávané knihy WIKOV - Továrna automobilů, jejímž spoluautorem je i dlouholetý člen našeho klubu SKAM Olomouc Ing. Jiří Kohlíček.Třídílnou rozsáhlou exkluzivní velkoformátovou publikaci s celkem osmi set padesáti stranami vydává vlastním nákladem Veteran Arena.Na prvním dílu se autorsky podílela i Michaela Kvapilová Nováková, která ve své části podrobně popisuje vznik samostatného automobilního oddělení v továrnách na stroje Wichterle & Kovářík, a. s., Prostějov. Mapuje osudy obou rozvětvených rodin zakladatelů továrny a zobrazuje i jejich architektonicky hodnotná rodinná sídla. Tento díl se také zabývá industriální architekturou naší kdysi největší továrny na výrobu zemědělských strojů. Úvodní část obsahuje pro dokreslení i doslovný přepis zápisů ze správních rad akciové společnosti, které se bezprostředně týkaly automobilky Wikov. Čtenář se v části, kterou napsal Jiří Kohlíček, dozví, co vedlo tuto firmu ke zřízení samostatného automobilního oddělení a co všechno předcházelo prvnímu vyráběnému typu vlastního automobilu Wikov 7/28. Jeho vývoj a chronologická výroba je zde také podrobně popsána. V závěrečné samostatné kapitole prvního dílu je zachycen i kompletní průřez výrobou zemědělských traktorů Wikov.
Druhý díl začíná rokem 1930, kdy se dostal do výroby Wikov 35. Zmíněny jsou samozřejmě i prototypové řady Wikov 70 a Baby, včetně podrobného popisu prvního československého aerodynamického automobilu Wikov 35 Kapka. Významnou část publikace zaujímá i poslední vývojový typ Wikov 40. Tento díl obsahuje také informace o výrobě nákladních jedenapůltun Wikov. Samostatnou kapitolu pak tvoří kompletní sportovní úspěchy dosažené s automobily Wikov a popis továrních i soukromých závodních vozů. Vše je doprovázeno původními fotografiemi, dobovými reklamami a dalšími unikátními materiály. Průřez výrobou prostějovských automobilů je navíc zasazen do kontextu doby a čtenář se tak dozví i mnohé zajímavosti související s domácím motoristickým děním.
Třetí díl je vyvrcholením celé publikace, neboť jsou zde podrobně popsány osudy více než padesáti dochovaných vozů Wikov. Jsou chronologicky řazeny dle typů a výrobních čísel. Vše je doprovázeno původními i současnými fotografiemi dochovaných vozů a informacemi od jejich nynějších a nezřídka i minulých majitelů. U jednotlivých typových řad jsou také fotografie automobilů Wikov, které možná na své objevení v zastrčených stodolách teprve čekají.
Publikaci je možno zakoupit ve Veteranareně v Olomouci nebo v internetovém obchodě firmy TSBohemia Olomouc zde.

Díl první Díl druhý Díl třetí
_______________________________________________________