Závěr sezóny SKAM 2017
_______________________________________________________

V sobotu 7. října se sjelo 25 posádek, aby si užili zřejmě poslední letošní společnou vyjížďku s veterány.
Sraz účastníků byl na parkovišti u obchodního centra Olympia, kde všechny vítalo přívětivé ranní slunce. Největší překvapení přichystal Pavel Špička, který v premiéře představil čerstvě zrenovovaný rodinný vůz Škoda 100 (1969). No a pro mnohé to bylo také Aero 1000 se zakázkovou karoserií Šnýdr, s nímž přijeli manželé Čekanovi, kteří s "novou" aerovkou už před týdnem absolvovali jízdu do vrchu Brno-Soběšice.


První zastávka byla v nedalekém Velkém Týnci, kde si účastníci prohlédnout soukromé nepřístupné muzeum zámečnické firmy LOLA Nováček. Mimo občerstvení na posádky také čekala ukázka kovářské práce, jíž se firma LOLA s úspěchem zabývá. No a doufejme, že setkání pana Aloise Nováčka s precizně zrenovovaným Tudorem pana Chládka bude impulsem k dokončení jeho vlastního Tudora...


Následoval přejezd na oběd, který vedl po pravé hanácké rovině v okolí Vrbátek a Bedihoště. Na trase byl také asi pětikilometrový, dnes už téměř historický úsek do Výšovic s kostkovým povrchem, na němž to v mírném dešti i docela nebezpečně klouzalo.


Další zastávkou byl Brodek u Prostějova. Parkovalo se u zámku Belcredi a pěšky se účastníci přesunuli do muzea hasičské techniky, které vzniklo z původní "síně tradic" místních dobrovolných hasičů. Nejzajímavějším exponátem bylo zásahové vozidlo Wikov, které v roce 1941 přestavěli u firmy Smékal v Čechách pod Kosířem z původního nákladního automobilu Wikov 1,5t vyrobeného pro prostějovský měšťanský pivovar.


Po prohlídce výstavy archeologických vykopávek v zámku Belcredi se vozidla vydala na zpáteční cestu do Olomouce. Ta vedla tentokrát ale po hranici drahanské vrchoviny, a tak si automobily a motocykly užily i řádných kopečků.


Na konci trasy čekalo i jedno nečekané překvapení, kdy na pečlivě vybrané trati mezi četnými uzavírkami zapříčiněnými opravami komunikací byl úplně uzavřen průjezd Ústínem. Všichni si ale nějak poradili a tak ukončení probíhalo už tradičně v Moto boaru Dell Fuego v pevnosti Fort 4 v Křelově.


_______________________________________________________


Fotky z Závěru sezony od Karla Mánka:

_______________________________________________________


Fotky z akce od Jana Opletala najdete zde

_______________________________________________________


Za pořadatelský tým všem zúčastněným děkuje
Jiří Kohlíček